welkom aktiviteiten werk boeken

Mentoraat en expositie

Poster

In 2021 heb ik 16 fotografen van de Culemborgse fotoclub Lek en Licht als mentor mogen begeleid bij hun documentaire project om Culemborg anno 2021 in beeld te brengen.
Klik hier voor meer informatie.


Het resultaat van deze inspanning is te zien in twee exposities een in het stadhuis van Culemborg en de andere in het Regionaal archief Rivierenlanden in Tiel.
Zowel het bijbehorende boek als ook de banners voor de expositie heb ik samengesteld en vormgegeven.

 

Wat kan ik betekenen:

Mijn fotografische belangstelling ligt vooral in het fotograferen van mensen of situaties waar de sporen van de mensen nog voelbaar zijn. Mijn directe woonomgeving, Rotterdam met zijn havengebied is daarbij een grote inspiratiebron. Ook in België, met de nog vele oude en verlaten fabrieken ga ik graag op pad. Uiteraard zijn ook de vakanties voor mij bij uitstek een gelegenheid om te fotograferen. Vanuit de analoge zwart-wit fotografie ben ik overgegaan op digitaal fotograferen. Dit betekent, onder anderen, dat het beslissingsmoment om een foto zwart-wit of in kleur af te drukken later thuis in alle rust gemaakt kan worden. Sindsdien druk ik ook in kleur af.
Voor mij is seriematig werken een goede manier om me in een onderwerp te verdiepen.
Met meerdere foto’s kan je duidelijke laten zien wat je boeit of wat de bedoeling is. Op de pagina ‘werk’ staan verschillende voorbeelden van korte maar ook langere series.

Ondertekening diploma 'Fotoreflectie-Mentor', 27 juni 2009.

Mentoraten

Bij een mentoraat probeer ik de deelnemers er toe  aan te zetten om aan een serie te gaan werken.  Onder begeleiding langere tijd aan een zelfde onderwerp werken maakt dat men tot andere inzichten komt. Het is niet alleen een ‘toevallige’ mooie plaat die gefotografeerd wordt maar er moet nagedacht worden over datgene wat met wil verbeelden. Wat is de bedoeling van de fotograaf wat wil je vertellen met die foto. Het is een zoektocht naar de zo vaak genoemde tweede laag in de fotografie. Een ervaring waar de meeste deelnemers lang plezier aan kunnen  beleven. Tijdens een mentoraat ben ik altijd beschikbaar voor geven van tussentijdse adviezen of het beantwoorden van vragen. 
Naast verschillende mentoraten bij fotoclubs o.a. AFC de Maasstad, AFC "R.E.T.", Fotogroep 't Statiefje, CFC Lek en Licht en Fotoclub Rotterdam geef ik ook afdelingsmentoraten. Bij verschillende afdelingen van de Fotobond heb ik mentoraten mogen gegeven dese mentoraten zijn toegankelijk voor leden van verschillende fotoclubs en voor persoonlijke leden van de Fotobond o.a. bij de afdeling Utrecht 't-Gooi en bij de afdeling Noord Holland-Noord ben ik actief. Daarnaast was ik ook mentor bij het eerste landelijk mentoraat van de Fotobond.

Cursussen

Als cursusleider verzorg ik cursussen: foto’s bespreken, jureren en het werken in serie. Daarnaast is het altijd mogelijk om in overleg een cursus of workshop/masterclass te organiseren. Maatwerk voor de deelnemers!

Informatie

Voor vragen over mentoraten en of cursussen bel of mail, ik geef graag toelichting op mijn manier van werken. Uiteraard is het altijd mogelijk om met specifieke wensen van clubs of afdelingen een mentoraat aan te passen. tel: 06-36576888 mail.

Slotavond 'de Verdieping'

Kijk voor eventuele subsidiemogelijkheden op de site van de Fotobond 

Presentaties

Naargelang de belangstelling van een fotoclub of groep kunnen de verschillende presentaties die ik met mijn werk geef, aangepast worden.

                                        

Presentatie fotowerk bij Fotoclub Zwijndrecht.

Jurering

Met de opleiding fotoreflectie, mijn jarenlange bestuurlijke ervaringen en als jurylid bij verschillende nationele en internationele wedstrijden ben ik in staat om fotoclubs op diverse gebieden te ondersteunen. 
Bij voorbeeld: 

  • het adviseren bij het jureren van wedstrijden

    selecteren bij inzenden voor fotowedstrijden (bondsfotowedstrijd of BMK)

    het geven van adviezen voor clubexposities

 

Citaat uit het verslag van de jurering bij Fotoclub de Rarekiek.

Harry vertelt bij het bespreken van alle foto's wat hij ziet, wat het beeld met hem doet en wat hij sterk of minder sterk aan het beeld en de compositie vindt. Hij staat stil bij het feit als de foto een diepere laag heeft, waardoor hij dan van afbeelding naar verbeelding komt. Dit spreekt hem aan. Zijn commentaar op de foto's is doorspekt met humor en hij geniet met volle teugen van deze bespreking en wij ook. Hij laat duidelijk zijn waardering blijken voor de mooie afwerking van bepaalde beelden en het gebruikte licht. Ondanks dat bepaalde foto's hem niet aanspreken, weet hij op een positieve manier toch waardering op te brengen voor de efforts van de fotograaf. Hij gaat in een rap tempo door de foto's heen, maar elke foto krijgt voldoende aandacht. 
Harry had ook veel aandacht voor het feit dat een serie een verbindende factor moet hebben; bv licht op dezelfde plaats of een overeenkomend onderwerp, zelfde structuren of een verhalend geheel. Tevens geeft hij de tip dat het bij een serie erg belangrijk is dat de volgorde wordt aangegeven, zodat duidelijk wordt wat de fotograaf bedoeld heeft.